تماس با ما

تهران- ابتدای خیابان موحد دانش (اقدسیه)- خیابان سپند -خیابان دستان

خیابان کامران –  مجتمع  تجاری صاحبقرانیه – طبقه زیر همکف – واحد ۲۶

  :تلفن:  ۲۲۲۹۲۸۲۱ ( ۵ خط ) ،    ایمیل

خط تلگرام:  ۰۹۳۳۴۲۷۴۰۰۹             پیامگیرSMS Line: ۱۰۰۰۷۷۴۵۵

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه ( ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰) و

پنجشنبه ها ( ساعت ۹:۳۰ لغایت ۱۳)

آدرس دفتر کانادا سکه و صراف اعتماد

Yonge St 5295-A, North York, ON M2N 5R3 CANADA

  info@sarafietemad.ca  ۴۱۶-۶۶۶-۱۶۱۴

www.sarafietemad.ca